Chuyển đổi số trong sản xuất

DigiFactory - chuyển đổi số trong sản xuất

M s M

Đang tải

Lợi ích của DigiFactory dành cho người dùng

Lợi ích của DigiFactory dành cho người dùng

DigiFactory không chỉ ghi nhận hoạt động và quá trình sản xuất mà còn liên kết ERP và các thiết bị IoT giúp số liệu xuyên suốt, minh bạch, nhanh chóng. Hệ thống DigiFactory giúp liên kết người dùng từ Khối chuyên trách kỹ thuật công nghệ xuống tới từng do-er tại nhà máy. Tất cả sẽ cùng hiểu nhau trên một ngôn ngữ, trên cùng một hệ thống, với một mục tiêu chung là nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Các nhóm đối tượng hưởng lợi từ DigiFactory:

Nhóm 1: Nhóm Sản xuất trực tiếp tại nhà máy

POST 600x900-08.png (200 KB)

 • Đã làm là phải đúng, hạn chế rủi ro, phát hiện sự cố kịp thời, đảm bảo chất lượng sản xuất.

 • Lệnh sản xuất được lập từ hệ thống theo định mức nguyên vật liệu, tiêu chí chất lượng cấu hình sẵn giúp có cấu hình sẵn theo tiêu chí chất lượng mong muốn.

 • Theo dõi, so sánh các chỉ số hoạt động nhà máy: OEE, chi phí vận hành so với AOP.

 • Xây dựng bảng điều khiển thống kê SPC giúp kiểm soát biến động số liệu, phát hiện những bất thường và giảm sự cố trong sản xuất.

 • App mobile giúp tiện lợi trong thao tác, tiết kiệm thời gian nhập liệu vào ERP. 

 

Nhóm 2: Nhóm Kiểm soát chất lượng

viber_image_2023-03-22_16-17-07-715.jpg (140 KB)

 • Quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy được hệ thống hóa; đảm bảo chất lượng sản phẩm.

 • Hệ thống hoá các quy trình Kiểm soát chất lượng sản phẩm từ đầu vào, bán chế phẩm trên chuyền, sản phẩm, tồn kho, thiết bị...

 • Truy xuất nguồn gốc quá trình sản xuất của sản phẩm, hàng mua... 

 • Theo dõi & đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, chứng thư chất lượng.

 

Nhóm 3: Nhóm GM (Nhóm quản lý điều hành nhà máy

POST 600x900-10.png (157 KB)

 • Tối ưu Quản lý vận hành và hiệu suất hoạt động nhà máy, đảm bảo chất lượng sản xuất.

 • Theo dõi tình hình sức khỏe nhà máy: các chỉ số OEE, tiêu hao nguyên vật liệu

 • Dự đoán sự cố, hạn chế rủi ro

 • Quản lý tương tác, ca kíp trong nhà 

 • Đảm bảo chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn 

 • Kịp thời đưa ra các action plan để tối ưu hóa hiệu quả & chi phí sản xuất

 • Kiểm soát được đang vận hành tốt hay vượt hơn so với BOM.
Nhóm 4: Tổng công ty: Khối Kỹ thuật công nghệ

POST 600x900-11.png (174 KB)

 • Master data SKUs và các danh mục, hệ thống hóa các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm toàn bộ nhà máy. Dữ liệu tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu giá thành.

 • Theo dõi tình hình sức khoẻ tất cả nhà máy: OEE, hiệu suất vận hành so với BOM

 • Thống nhất các chỉ tiêu sản xuất, phương pháp phân tích tất cả BUs 

 • Đồng nhất master data, liên kết dữ liệu với các hệ thống khác như ERP, CRM

 • Kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu suất sản xuất, tối ưu chi phí 

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua liên tục cải tiến tiêu chuẩn chất lượng

 • Giúp tất cả nhà máy cùng sử dụng trên 1 ngôn ngữ theo tiêu chuẩn của hệ thống.

 • Linh hoạt triển khai công nghệ mới, tiêu chuẩn mới nhanh chóng xuống từng BU.

Nguồn: MSM